Hent Naturen i Danmark- De ferske vande Kaj Sand-Jensen

Omfattende og rigt illustreret up-to-date beskrivelse af Danmarks søer og åer og de organismer, der lever her.Bogen omhandler bl.a.De ferske vandes opståen og udnyttelseMenneskets betydning for søernes og vandløbenes nuværende udseende og biologiske tilstandFerskvandets levevilkår for flora og faunaPlanternes og dyrenes tilpasning til livet i ferskvandFremtidsperspektiver for de ferske vande

  • Navn: Naturen i Danmark- De ferske vande
  • Format: E-bog, ePub, PDF, FB2, MOBI
  • Forfattere: Kaj Sand-Jensen
  • Sprog: Dansk